Sport-Premium Sp. z o.o.

AKTUALNOŚCI
Sortuj:
Pakiet informacyjny

"PAKIET INFORMACYJNY"

Pakiet informacyjny jest podstawową i najtańszą formą zamieszczenia informacji o firmie.
Na stronie z wykazem firm zamieszczone są:
- nazwa firmy i dane teleadresowe,
- hiperłącza/aktywne linki "e-mail" i "www",
- "dojazd",
- strona z opisem działalności i logiem lub zdjęciem,
- do wyboru 3 tematy branżowe i 3 branże oraz 6 słów kluczowych lub fraz niezbędnych do wyszukiwania firmy,
- edycja tekstu, loga lub zdjęcia, danych teleadresowych, branż i słów kluczowych za pośrednictwem www.indexfirm.pl 
  po wprowadzeniu loginu i hasła. Na życzenie zmiany danych teleadresowych, branż i słów kluczowych dokonuje operator portalu,
- roczny czas ekspozycji w branżowym portalu firm - indexfirm.pl

Jak wygląda taki PAKIET? Przykład >>>

2011-05-10
Aktywny przekaz informacji

"Aktywny przekaz informacji, promocja i reklama firmy oraz udział w życiu gospodarczym
i społecznym to możliwość ciągłego rozwoju i satysfakcji dla każdej firmy"

Firma Sport-Premium jest inicjatorem i pomysłodawcą systemu umożliwiającego przedsiębiorcom utrzymanie prestiżowej pozycji na rynku, promowanie wytwarzanych produktów i usług oraz aktywny udział w życiu gospodarczym i społecznym regionu.
System działa w oparciu o wymianę informacji pomiędzy władzami samorządowymi, a społecznością miasta.
Kilkunastoletnie, praktyczne doświadczenie firmy Sport-Premium, wysokiej jakości usługi i produkty zjednały nam tysiące darzących nas zaufaniem klientów. Zaprojektowaliśmy, produkujemu i modernizujemy nośniki informacji i reklamy niezbędne dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Nośniki zewnętrzne/wolnostojące przekazują informację każdego dnia, a Branżowy Portal Firm - indexfirm.pl uzyskał wielomilionową oglądalność.

Zapraszamy na strony www.sportpremium.pl   oraz    www.indexfirm.pl

2011-05-10
Materiały graficzne

1. W celu korzystnej ekspozycji ogłoszenia Zleceniodawcy ważne jest maksymalnej wielkości logo firmy przy minimalnej ilości tekstu. Zbyt duża ilość tekstu zawarta w ogłoszeniu nie sprzyja pozytywnemu efektowi wizualnemu.  

2. Przekazanie dobrej jakości materiałów graficznych i prawidłowo wypełnionej „karty projektu graficznego” ma bezpośredni wpływ na czas i jakość opracowania graficznego przez Dział Graficzny Sport-Premium.

3. Dobrej jakości źródłowe materiały graficzne ograniczają reklamacje, eliminują straty finansowe z tytułu błędów drukarskich oraz zapobiegają rezygnacji klienta z podpisanego zlecenia.

4. Otrzymując dobrej jakości projekt ogłoszenia informacyjnego lub reklamy, Zleceniodawca ma pozytywne skojarzenia związane z Przedstawicielem Handlowym i jego profesjonalną metodą pracy. 

„Zadowolenie i satysfakcja Zleceniodawcy jest podstawą do długoletniej współpracy” 

2011-05-05
Przekaz informacji i promocja

Samolot nie jest w stanie latać bez skrzydeł, tak jak firma nie jest w stanie rozwijać się bez przekazu  informacji o sobie, reklamowania oraz promowania się w wielu miejscach. Każdy przedsiębiorca chce popularyzować swoje produkty lub usługi oraz pozyskać jak najwięcej odbiorców lub konsumentów.

W czasach ogromnej konkurencji konsument zawsze ma możliwość wyboru i wybiera te produkty oraz usługi, które są mu znane. Każdy przedsiębiorca, który pragnie poczucia bezpieczeństwa i możliwość rozwoju powinien w wielu miejscach zamieszczać informacje o sobie.

Aktywny przekaz informacji, promocja i reklama firmy oraz udział w życiu gospodarczym i społecznym to możliwość ciągłego rozwoju i satysfakcji dla każdego przedsiębiorcy. 

2011-05-05
Korzyści dla przedsiębiorcy

Klient zamieszczając informacje i promocje swojej firmy w Gablocie Informacyjnej, Planie Miasta lub Mapie Powiatu zyskuje na powadze i prestiżu. Firmy uczestniczące w tym projekcie biorą aktywny udział w życiu gospodarczym, podkreślając ogólnopolską rangę swojego miasta i regionu. Realizując  swoje programy promocyjne, firmy biorą aktywny udział w przekazie informacji skierowanych do społeczeństwa miasta i regionu.  Wykupione przez klienta ogłoszenie informacyjne lub promocyjne przyczynia się do wypracowania środków finansowych wspierających cel społeczny, a w przypadku dzierżawy, czynsz zasila kasę miasta lub regionu.

Klient, w podziękowaniu za wykupione ogłoszenie informacyjne w produkcie systemowym lub reklamowym firmy Sport-Premium jest bezpłatnie zamieszczony w Ogólnopolskim Branżowym Portalu Firm www.indexfirm.pl (bez aktywnych linków www i e-mail).

Dodatkowo, nieodpłatnie opracowujemy dla firmy Klienta indywidualną stronę w wyszukiwarce indexfirm.pl. Na stronie tej zamieszczona jest wizytówka firmy, która składa się z danych teleadresowych oraz ogłoszenia informacyjnego lub reklamowego, identycznego graficznie, jak w produkcie systemowym lub reklamowym firmy Sport-Premium.

2011-05-05
Korzyści dla firmy

1. Klient promuje firmę, jej pozycję na rynku świadczącą o aktywności gospodarczej i społecznej. (prestiż na rynku regionalnym, liderzy branży w regionie itp.)

2. Następuje przekaz informacji o wytwarzanych produktach i usługach, który świadczy o przedsiębiorczości firmy.

3. Klient, w podziękowaniu za wykupienie ogłoszenia informacyjnego w produkcie systemowym jest bezpłatnie zamieszczony w portalu www.indexfirm.pl

4. Dzięki temu przedsięwzięciu Urząd Miasta lub Starostwo otrzymują możliwość przekazu informacji bezpośrednio skierowanych do społeczności miasta i regionu.

5. Przedsięwzięcie to umożliwia wypracowanie  wynagrodzenia z przeznaczeniem na cele społeczne lub zapłatę czynszu dzierżawnego, który zasila kasę miasta/regionu.

6. Przy przyjmowaniu zleceń nie pobieramy żadnych przedpłat ani zaliczek. Płatność po zainstalowaniu nośnika ekspozycyjnego.

7. Roczny czas ekspozycji ogłoszenia/promocji firmy liczony jest od dnia zamieszczenia nośnika w produkcie.

8. Profesjonalne opracowanie graficzne. Klient otrzymuje kolorowy projekt do akceptacji.

9. Wysokiej jakości produkty. 

2011-05-05
Pozycjonowanie

Pozycjonowanie jest nieustającym procesem zmierzającym do uzyskania wysokiej pozycji w rankingu wyszukiwarek. Dlatego, wykwalifikowani pracownicy Sport-Premium na bieżąco dbają o pozycjonowanie wyszukiwarki indexfirm.pl.    

* Nie ma gwarancji na uzyskanie najwyższej pozycji w rankingu wyszukiwarek. Jest to złożony proces w dużej mierze zależny od uwarunkowań zewnętrznych.

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych to ogół działań mających na celu wypromowanie danego serwisu internetowego na jak najwyższe pozycje w wynikach wyszukiwania dla wybranych słów i fraz kluczowych

UDZIAŁ KLIENTA W POZYCJONOWANIU JEGO FIRMY

Wielu użytkowników internetu korzysta z wyszukiwarek wpisując słowo kluczowe, nazwę branży lub firmy w celu uzyskania poszukiwanej informacji. W odpowiedzi otrzymują wykaz w różnym stopniu związany z zapytaniem. Dlatego klient powinien wybrać tematy branżowe i branże ściśle związane z zakresem działalności, które mają istotny udział w wyszukiwaniu firmy. Dla korzystnego wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych ważny jest również  dobór odpowiednich słów kluczowych, które wpisujemy zgodnie z zasadami ortografii i interpunkcji polskiej.

2011-05-05
Strona wykonana w kreatorze indexfirm.pl.